Šta je to pristupačnost?

Pristupačnost predstavlja i jedan od osnovnih preduslova za puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života.

Najbolja definicija ovog pojma je: “Pristupačnost podrazumeva sve ono što svakom pojedincu omogućava da živi samostalno i da na jednakoj osnovi učestvuje u svim aspektima života.”
“Svojim karakteristikama i elementima omogućava različitim ljudima da samostalno i nezavisno (bez ičije pomoći) funkcionišu u različitim aspektima života (na primer u saobraćaju, u kulturi, obrazovanju, politici, ekonomiji i slično). Termin „na jednakoj osnovi” podrazumeva da svi korisnici jednako i pod istim uslovima koriste sve postojeće usluge i/ili proizvode, bez obzira na to koje su njihove fizičke, senzorne, intelektualne, psihičke karakteristike, ili godine starosti.”. Pristupačnost znači da svako ima jednak pristup izgrađenom okruženju bez diskriminacije po osnovu nečijeg nivoa sposobnosti. Ona se opisuje kao mogućnost koju bilo koji pojedinac, na bilo kojoj lokaciji i sa bilo kojom sposobnošću, ima na raspolaganju, kako bi učestvovao u određenoj aktivnosti ili nizu aktivnosti, u okviru izgrađenog okruženja.” mr Miodrag Počuč, “Pojam i kriterijumi pristupačnosti objekata i usluga u socijalnoj zaštiti” AKTUELNOSTI – Informativni bilten udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije, Beograd, 2011

Karakteristike pristupačnog okruženja su:
RAZLIČITOST – Da uvažava različitosti. Ljudi se razlikuju u odnosu na: godine starosti, fizičke, senzorne, intelektualne, privremene i demografske karakteristike.
FUNKCIONALNOST – Okruženje mora biti osmišljeno funkcionalno, odnosno na taj način da služi svrsi bez ikakvih problema ili poteškoća.
BEZBEDNOST – Elementi koji su deo okruženja moraju biti osmišljeni uz svest o bezbednosti (bez klizavih podloga, izbočina, naprslina, ulegnuća i da postoje taktilna upozorenja).
ZDRAVLJE – Okruženje ne sme da uzrokuje teškoće kod ljudi koji imaju zdravstvene probleme (npr. alergije).
ORIJENTACIJA – Svi korisnici treba da budu u mogućnosti da se orijentišu bez teškoća unutar nekog datog prostora. Da bude logičan raspored i jasna informacija.
ESTETIKA – Pristupačno okruženje treba da zadovolji sve estetske kriterijume pošto će ga na ovaj način svi najbrže i najlakše prihvatiti.

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom – svakako najznačajniji, univerzalni dokument koji reguliše prava osoba sa invaliditetom, pristupačnost izdvaja kao jedan od principa na kojima je ova konvencija zasnovana.