Nije definisano

Zdravo,

Hvala na vremenu i trudu koje posvećujete ovom projektu mapiranja pristupačnih i nepristupačnih objekata i javnih površina u Srbiji.

Molimo da pre popunjavanja utvrdite koordinate objekta ili javne površine  (longitude i latitude vrednosti) a pošto se pristupačnost ogleda u detaljima, molimo vas da pre popunjavanja ovog upitnika dobro osmotrite objekat ili javnu površinu. Postojanje običnog praga ili stepenika na ulazu u apoteku neko nikada ne primeti iako je u toj istoj apoteci bio više desetina ili stotina puta. Nekome taj stepenik predstavlja neprijatnost, a za neke građane i građanke je taj stepenik nepremostiva prepreka. Ukoliko ste dobro osmotrili objekat ili javnu površinu za popunjavanje će vam biti potrebno manje od 3 minuta!

Na osnovu informacija koje budete uneli kroz upitnik,  mi ćemo objekat/javnu površinu oceniti sa jednom od sledećih ocena -  PRISTUPAČNOST JE LOŠA, PRISTUPAČNOST JE DOBRA, PRISTUPAČNOST JE U RAZVOJU, a zatim ćemo ga uneti u Mapu pristupačnosti.

Vašu e-mail adresu koristićemo isključivo samo za komunikaciju sa vama, ukoliko budemo imali neka dodatna pitanja u vezi posmatranog objekta/javne površine.

Ime i prezime Email
[NAZIV] Naziv objekta ili javne površine
[ADRESA] Unesite adresu u formatu: Ulica, kućni broj (ako ga ima), Mesto, Srbija
[KOORDINATE] Unesite langitude i longitude vrednosti koordinata odvojeno zapetom
Ukoliko objekat ili javna površina za koje želite da unesete informacije ne postoji u ponuđenoj listi, molimo vas da u nastavku navedete što preciznije informacije koje će nam omogućiti da proširimo listu i pripremimo adekvatan upitnik i model ocenjivanja stepena pristupačnosti. Kada navedeni objekat ili javnu površinu dodamo na listu, poslaćemo vam e-mail sa obaveštenjem.
Ponovite tekst sa slike

Vašu e-mail adresu koristićemo isključivo samo za komunikaciju sa vama, ukoliko budemo imali neka dodatna pitanja u vezi posmatranog objekta/javne površine. Vaše podatke nećemo ustupati drugim stranama niti ih koristiti u druge svrhe.

Hvala još jednom,

Tim Mape pristupačnosti Udruženja za reviziju pristupačnostiNije definisano